Risk 1

Bästa kvalitet på utbildningen

En obligatorisk säkerhetskurs

Risk 1 är den första delen i den obligatoriska risk utbildningen. Intyg på att ha gått kursen är nödvändigt för att genomföra en uppkörning hos Trafikverket. Den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen med en ny del, Riskutbildning del 1 för B-behörighet som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Riskutbildning del 1 är en teorikurs och den kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil). Riskettan är giltig i 5 år.

Vi erbjuder Riskettan utbildning för B- behörighet med bästa kvalitet på utbildningen med erfarna trafiklärare som jobbat i många år i branschen.

Vi garanterar rapportering inom 24 timmar efter utbildningen. Vi har olika erbjudande för elever som vill gå både R1 och R2.

 

Syfte och Mål

Syfte

Det är viktigt att du tar avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning och att du är utvilad och koncentrerad som förare. Utbildningen består av diskussioner och reflektioner kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan för att skapa duktiga förare och uppnå nollvision. Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare. Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet. Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc. Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få efter utbildningen.
Teori

  • Vi erbjuder teoriutbildning för B-behörighet som passar dig som vill har lite tid eller vill gå en intensivutbildning, vi erbjuder även speciell utbildning för er som har dyslexi eller språksvårigheter. Utbildar på olika språk Svenska, Engelska och Arabiska.
  • Vi erbjuder både lärarledd utbildning utbildningar och även distans frågor för dig som vill plugga hemma på egen takt.
  • Vi strävar efter vara bäst att och  är väldigt stolta över att kunna presentera våra tjänster för väldigt förmånliga priser. Detta är någonting vi håller nära hjärtat, då vi anser att den friheten som kommer med ett körkort är till för alla. Vi gör vårt bästa för att hålla våra tjänster så lättillgängliga som möjligt. Om du har drömmar om ett B-körkort behöver du inte tveka. Ta kontakt med oss så vägleder vi dig igenom hela processen.