Risk2 Halkbana

Obligatoriska Risk utbildningen

Bli säker i trafikfarliga situationer

Halkbana är den andra delen av den obligatoriska Risk utbildningen. Genomgången utbildning  är ett krav  för att  göra  kör prov  på Trafikverket.
Risktvåan, där halkbanan ingår, börjar med en teoretisk genomgång och diskussion av de situationer som kan uppstå. Eleven kommer därefter att få praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet reagerar på olika slags underlag och förutsättningar.

Risktvåan är en obligatorisk utbildning, vi samarbetar med flera trafikövningsplatser för att erbjuda dig som vill ta körkort en bra utbildning inom kort tid.

Risktvåan, inklusive körning på halkbana, är cirka fyra timmar lång och omfattar mänskligt beteende, bilens beteende och körning under särskilda förhållanden.

När du genomgår risktvåan är målsättningen att du ska få praktisera bilkörning och på det viset lära dig att undvika farliga situationer som kan uppstå i trafiken. I detta ingår att prova på att köra bil på halt väglag, på en noga utarbetad halkbana.