Handledarutbildning

Kursen för er som vill köra privat

 BOKA NU

Introduktionsutbildningen / Handledarutbildning, som ofta kallas för ”handledarutbildning” är en obligatorisk utbildning för de som vill övningsköra privat. Utbildningen är obligatorisk för handledaren och är efter genomgången utbildning och registrering hos Trafikstyrelsen giltig i 5 år.

 

Vårt körövningshäfte

Det viktigaste för att ni ska klara av övningskörningen är att ni arbetar utifrån en genomtänkt kursplan. Därför får de som går handledarutbildningen hos oss min egna kursplan, utvecklad under mina 20 års som körskolelärare.

I kursplanen ingår ett övningshäfte med övningar som handledare och elev gör tillsammans. Övningarnas svårighetsgrad ökar i lagom takt med tydliga beskrivningar av vad som anses som godkänt. När en ni når godkänt i en övning, kan ni gå vidare till svårare övningar. Detta för att elev och handledare kan känna sig trygga i att de vet vad som behövs, och kan känna sig lugna i att övningskörningen inte blir för svår eller försätter övningsföraren i farliga trafiksituationer.

Har du några frågor, ring eller sms mig  på 0704028856.

 

Syfte och Mål

Informera om körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning

 • Mål och innehåll i kursplanen.
 • Handledarens juridiska ansvar under övningskörningen.
 • Handledarens moraliska ansvar som föredöme.
 • Krav och bedömningskriterier vid förarprov.
 • Hur man kan få ytterligare information om körkortsutbildning och övningskörning.

Hjälpa till med planering och strukturering av övningskörandet

 • Den privata övningskörningens roll och hur denna kan kombineras med undervisning hos trafikskolor för att åstadkomma en effektiv och säker körkortsutbildning.
 • Körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten.
 • Hur teori och praktik kan integreras i körkortsutbildningen.
 • Strukturering och planering av övningskörningen.
 • Övningsfordon och utrustning.

Informera om viktiga trafiksäkerhetsfaktorer

 • Val av lämpliga utbildningsmiljöer med hänsyn till elevens erfarenhet och färdighet.
 • På vilka sätt och varför handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.
 • Den oerfarna elevens begränsningar och tänkbara felhandlingar.
 • Elevers uppfattningar om den egna förmågan och värdet av att undvika risker.
 • Unga bilförares inblandning i olyckor och skaderisker relaterade till faktorerna hastighet, bilbälte, alkohol och andra droger samt trötthet.
 • Att trafikanters kunskaper, attityder, vilja och beslutsfattande inom dessa områden har betydelse för trafik­säkerheten.
 • Var man kan söka ytterligare trafiksäkerhetsinformation.